** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Vi utgör länken mellan fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör och har bred erfarenhet av kommersiella fastigheters omdaning, fastighetsägare frågor, hyresgäst frågor, konceptutveckling, etablering, av-etablering, projektutveckling, projektledning och entreprenader.


Kontakt:
Henrik Bång
070-899 09 40
henrik@helahold.se
henrik@inretail.se

 
Copyright 2020 Henrik Bång